Centrum Monitorowania Obiektów CMO

tekst alternatywny

Główn± zalet± naszego rozwi±zania jest pełne monitorowanie stanu systemów bezpieczeństwa znajduj±cych się na Państwa obiektach poprzez ich wizualizację. Na bież±co posiadamy stan każdej czujki, strefy alarmowej czy też obrazu z kamer. Pozwala nam to na weryfikację poprawności działania systemu oraz w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia, na szybk± jego lokalizację i zdalne instruowanie grupy interwencyjnej, dzięki czemu nie musicie się Państwo udawać w miejsce zagrożenia, pozostawiaj±c to osobom profesjonalnie do tego przygotowanym.

tekst alternatywny

Co nas wyróżnia:

  • Stały, pełny monitoring obiektów: pełna identyfikacja stanu faktycznego systemów bezpieczeństwa, automatyki budynkowej, zużycia mediów itp.
  • Samodzielne centrum monitorowania na obiekcie z jednoczesn± wizualizacj± w CMO
  • Autonomiczność lokalnego systemu: w razie braku połączenia z CMO system nadal pracuje
  • Możliwość zdalnego zarz±dzania obiektami w celu współpracy z systemami bezpieczeństwa: sterowanie oświetleniem, zał±czaniem zasilania, stanem uzbrojenia systemu alarmowego itp.
  • Elastyczny system monitoringu, pozwalaj±cy na dostosowanie do potrzeb klienta
  • Zdalna wizualizacja obiektów, z pełn± dowolności± w tworzeniu grafik
  • Obsługa wielu monitorów: jednoczesny podgl±d zdarzeń i planów obiektu
  • Dostęp do wszystkich obiektów z jednego miejsca: Centrum Monitorowania Obiektów
  • Możliwość nadzoru obiektu poprzez: modem, radiolinię, GSM, ł±cza satelitarne itp.

tekst alternatywny