Firma TYTAN Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o. o. posiada koncesję

wydaną 17 sierpnia 2005r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej

w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.