ADRES
15-381 Białystok, ul. Depowa 9B
TELEFONY
Prezes Zarządu
Wiesław Parafiniuk
V-ce Prezes Zarządu
Andrzej Jabłonowski
Dyrektor Działu Projektów
mgr inż. Dariusz Rogowski
085-675-27-72
Dyrektor d/s Instalacji i Serwisu
Mirosław Szymczuk
085-675-27-72
Biuro tel./fax 085-675-27-72
POCZTA ELEKTRONICZNA
Prezes Zarządu
Wiesław Parafiniuk
wparafiniuk@tytan.bialystok.pl
V-ce Prezes Zarządu
Andrzej Jabłonowski
ajablonowski@tytan.bialystok.pl
Dyrektor Działu Projektów
mgr inż. Dariusz Rogowski
drogowski@tytan.bialystok.pl
Dyrektor d/s Instalacji i Serwisu
Mirosław Szymczuk
mszymczuk@tytan.bialystok.pl
Biuro biuro@tytan.bialystok.pl

NIP 542-291-91-71
REGON 200011144
KONTO BANKOWE Bank Spółdzielczy w Białymstoku
19 8060 0004 0008 4710 2000 0010